• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

Uprzejmie informujemy, że po zakupie produktów w naszej drogerii, masz 14 dni na ich zwrot bez podania przyczyny.

Jak to zrobić?

Na adres Kohash sp zoo, ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin odeślij do nas zakupione produkty, które chcesz zwrócić. Poinformuj nas mailowo (info@agnescosmetics.com) lub telefonicznie (+48 533 35 65 66) o takowym zwrocie. Prześlij nam także numer rachunku, na które zwrócone mają zostać pieniądze.

Reklamacje

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 

Jak złożyć reklamację?

Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu.

Kohash Sp. z o. o.

ul. Turystyczna 32
20-207, Lublin 

oraz na adres mailowy - info@agnescosmetics.com

Co powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informacje o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. 

 

POBIERZ WZÓR REKLAMACJI:

Pobierz wzór reklamacji

Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 

O czym należy pamiętać?

Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

Kiedy otrzymam odpowiedź na reklamację?

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni.
Obsługa Sklepu może się z Państwem kontaktować w celu jak najlepszego rozwiązania sprawy reklamacji.

 

UWAGA

Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.