+48 511 523 477     info@agnescosmetics.com
Język:
Waluta:

Reklamacje i zwroty

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.)


Jak złożyć reklamację?

Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu.

AgnesCosmetics.com
ul. Stefczyka 30, lokal 6
20-154, Lublin 

oraz na adres mailowy - info@agnescosmetics.com


Co powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informacje o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. 


POBIERZ WZÓR REKLAMACJI:

PDF Document

Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 


O czym należy pamiętać?

Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 


Kiedy otrzymam odpowiedź na reklamację?

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni.
Obsługa Sklepu może się z Państwem kontaktować w celu jak najlepszego rozwiązania sprawy reklamacji.


 

UWAGA

Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 KUP PRODUKTY Z KATEGORII© AgnesCosmetics.com
Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie